COUPLE MARBRE 1

IX-IX-21

2021
Marbre de Carrare / Carrara marble
45 x 25 x 18